Новини

Що нового у звітності «неприбутківців»?

13.06.2017 / 15:00

У Мін’юсті України 22.05.2017 р. за № 651/30519 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким викладено у новій редакції  Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації,  затверджений власним наказом від 17.06.2016 р. № 553.

Зокрема, визначено річний звітний період для неплатників податку на прибуток,  уточнено перелік доходів і видатків неприбуткових організацій, додано графи для проставлення відмітки про подання разом зі Звітом фінансової звітністї (як додаток), додано поле для розрахунку суми штрафу (3 %) у разі подання уточнюючого Звіту тощо.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

(Наказ Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 469)