Новини

Як сплачувати земельний податок, якщо придбано нерухомість, а земельну ділянку під нею зареєстровано пізніше?

16.06.2017 / 14:20

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, об’єктом оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності або постійному користуванні (статті 269, 270 Податкового кодексу).

Статтями 125, 126 Земельного кодексу встановлено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру — сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики (пп. 14.1.42 п. 14.1 ст. 14 та п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу), які забезпечують однозначність ідентифікації основних елементів податку: платника, об’єкта та бази оподаткування.

На підставі зазначеного вище обов’язок щодо сплати земельного податку виникає з моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

Водночас суб’єкт, який порушив норми земельного законодавства щодо забезпечення принципу платності користування (ст. 206 Земельного кодексу) і не забезпечив визначення правового режиму користування земельною ділянкою, використовує її безпідставно та підлягає притягненню до відповідальності із забезпеченням сплати органу місцевого самоврядування сум упущеної вигоди на весь період такого використання.

Таким чином, за відсутності визначеного законодавством правового режиму користування земельною ділянкою державне регулювання дотримання принципу платності користування землями не належить до повноважень органів ДФС.

Повноваження щодо регулювання земельних відносин, у тому числі й справляння плати за використання земельних ділянок, делеговано органам місцевого самоврядування (ст. 33 Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР). Існує практика реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень шляхом вирішення спорів щодо забезпечення дотримання принципу платності за використання земельних ділянок суб’єктом, що неправомірно використовує земельну ділянку.

Звертаємо увагу на наявну судову практику стягнення на користь органів місцевого самоврядування плати за використання земельних ділянок у належному розмірі у випадках використання безпідставно набутої земельної ділянки. Зокрема, суб’єктів, які, порушуючи статті 125, 126 Земельного кодексу України, використовують безпідставно набуті земельні ділянки, постановами Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 28.01.2015 р., а також від 30.11.2016 р. зобов’язано компенсувати завдану власнику земельної ділянки майнову шкоду (статті 1166, 1167 Цивільного кодексу України) у формі неотриманої орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

(Лист ДФС України від 12.06.2017 р. № 595/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)