Новини

Удосконалено управління в сфері використання та охорони земель

22.06.2017 / 15:30

Кабінет Міністрів України постановою  від 07.06.2017 р. № 413 затвердив Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Метою Стратегії є створення сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суспільства (насамперед учасників АТО), територіальних громад та держави, а також раціонального й ефективного функціонування сільськогосподарських регіонів з урахуванням потреб розвитку населених пунктів, запобігання деградації земель, необхідності забезпечення продовольчої безпеки держави.

Основними завданнями Стратегії є:

  • впровадження засад стратегічного менеджменту в систему управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності;
  • забезпечення оптимального використання земель, зокрема з урахуванням регіональних програм і планів розвитку територій, генеральних планів населених пунктів;
  • підвищення рівня прозорості та публічності під час формування та реалізації державної земельної політики;
  • підвищення рівня обізнаності населення, землевласників і землекористувачів щодо проблем деградації земель та сталого землекористування;
  • запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву, підвищення рівня родючості ґрунтів;
  • проведення рекультивації порушених земель.

 (Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. № 413)