Новини

Порядок покриття шкоди роботодавцю пропонують доповнити

05.07.2017 / 15:30

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6662 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівником)».

Проект підготовлено з метою удосконалення законодавчо закріпленого порядку покриття шкоди, заподіяної працівником роботодавцю.

Зокрема, пропонується доповнити ст. 130 КЗпП положеннями про те, що за згодою сторін допускається відшкодування шкоди з розстроченням платежу. В такому випадку працівник повинен буде надати роботодавцю письмове зобов’язання про відшкодування шкоди із зазначенням конкретних строків здійснення платежів. У разі звільнення працівника, який дав письмове зобов’язання про добровільне відшкодування шкоди, але відмовився відшкодувати цю шкоду, непогашена заборгованість стягується в судовому порядку.

Крім того, доповнити ст. 136 КЗпП положеннями, що власник або уповноважений ним орган перед виданням розпорядження про покриття шкоди, заподіяної працівником шляхом відрахування із заробітної плати працівника, зобов’язаний витребувати від працівника письмове пояснення. У разі невиконання такого обов’язку працівник матиме право витребувати незаконно стягнені суми в судовому порядку.

У разі прийняття Закон набере чинності з дня, що  настає за днем його опублікування.