Новини

ДФС продовжує відповідати на актуальні запитання щодо реєстрації податкових накладних

20.07.2017 / 16:30
ДФС продовжує відповідати на актуальні запитання щодо реєстрації податкових накладних

Читайте ще запитання-відповіді

Чи відбувається блокування ПН у разі, якщо платник подає картку платника?

За результатами проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних /розрахунків коригування здійснюється оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (п. 74.2 ст. 74, пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу).

Водночас наказом Мінфіну України від 13.06.2017 р. № 567 затверджено відповідні критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН (далі – Критерії) та вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, відповідно до яких здійснюється можливе зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Крім того, відповідно до пунктів 3 та 4 Критеріїв платник податків у разі отримання квитанції про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН має право подати в електронному вигляді засобами електронного зв’язку («Єдине вікно/електронний кабінет платника) таблицю даних платника податків за встановленою наказом формою.

Як довести реальність операції? Для того щоб не подавати всі можливі та неможливі документи — «докази», як правильно сформувати пакет документів, достатній для ДФС, щоб розблокувати ПН?

Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затверджено наказом № 567. Крім того, для відповідних Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, визначено конкретний перелік документів.

Нагадуємо, що для підтвердження інформації, зазначеної у ПН, платник має право подати визначені документи до ДФС протягом 365 календарних днів (пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу) з дати виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування. 

У якій черговості розглядаються заяви бізнесу на розблокування? Умовно кажучи, хто перший подає таку заяву? Кому віддається перевага  — великим компаніям чи виробникам, чи компаніям, які мають позитивну податкову історію?

Платник має право подати документи та пояснення до ДФС протягом 365 календарних днів (пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу) з дати виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування. Всі надані платником податків пакети документів (вичерпний перелік яких затверджено наказом № 567) опрацьовуються щоденно в порядку отримання документів.

Відповідно до п. 21 Порядку роботи комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, затвердженого наказом Мінфіну України  від 13.06.2017 р. № 566, рішення Комісії про реєстрацію податкової накладної /розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації складається за формою згідно з додатком до цього Порядку. Це рішення підписується, реєструється та надсилається платнику ПДВ у порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу.

Виробники зазначають про невідповідність кодів: на вході – сировина (один код), на виході – готова продукція (інший код). Як бути?

Платник податку у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН має право подати на розгляд комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, інформацію у вигляді таблиці даних платника податків за встановленою формою, яка є додатком до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затверджених наказом № 567.

Чи є систематизований перелік документів для отримання позитивного рішення комісії ДФС, яка розглядає заяви на розблокування ПДВ?

Пунктом 74.2 ст. 74 Податкового кодексу запроваджено систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування у ЄРПН. Платник податку у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН подає на розгляд комісії ДФС України вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затверджений наказом № 567.

Які критерії оцінки ступеня ризиків, яким чином вони можуть бути змінені і коли?

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затверджено наказом № 567, відповідно до п. 4 якого ДФС України щокварталу надає пропозиції щодо удосконалення Критеріїв Міністерству фінансів України.

Чи блокуються ПН, виписані на залишки, не використані минулого року? Те саме саме питання щодо послуг (транспортні, будівельні).

Якщо за результатами автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (далі – Моніторинг), визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає умовам, визначеним п. 6 Критеріїв, реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу.

З метою уникнення зупинення податкових накладних/розрахунків коригування, які подано на реєстрацію до ЄРПН та свідчать про постачання (виготовлення) товарів/послуг платником на постійній основі, такий платник відповідно до п. 3 Критеріїв має право надати інформацію за формою згідно з додатком до цих Критеріїв, яка відображає специфіку господарської діяльності окремо за кожним видом економічної діяльності (далі – Таблиця даних платника податку).

Моніторинг здійснюватиметься ДФС з урахуванням поданої Таблиці даних платника податку, якщо така Таблиця буде врахована комісією ДФС України, що приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Читайте ще запитання-відповіді

Офіційний потрал ДФС України

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42