Новини

Які документи набрали чинності сьогодні (04.08.2017 р.)

04.08.2017 / 12:00
Які документи набрали чинності сьогодні (04.08.2017 р.)

З 04.08.2017 р. набрав чинності Закон України від 13.07.2017 р. № 2142-VIII, яким внесено зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 12.07.2016 р. № 1455-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку», згідно з якими ще на один рік — до 15.09.2018 р. продовжено застосування ставки вивізного (експортного) мита 30 євро за 1 т на експорт металобрухту.

З 04.08.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 16.06.2017 р. № 584, яким затверджено Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Зазначене Положення регламентує правила проведення перевірок стану збереження такого майна. Метою проведення такої перевірки є встановлення фактичної (фізичної) наявності у платника податків такого майна і документального підтвердження його руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником.

З 04.08.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 16.06.2017 р. № 585, яким затверджено Порядок використання дебіторської заборгованості та/або майна юридичної особи як джерел погашення податкового боргу платника податків та/або відокремленого підрозділу юридичної особи.

Зазначеним Порядком визначено механізм стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника і майна юридичної особи у разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу.

З 04.08.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 16.06.2017 р. № 586, яким затверджено Порядок застосування податкової застави контролюючими органами.

Дія зазначеного Порядку поширюється на платників податків — фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування відповідно до Податкового кодексу або податкових законів, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків, зборів, платежів згідно з Кодексом.

З метою забезпечення виконання платником податків обов’язків, визначених Податковим кодексом, майно такого платника у випадках, установлених Кодексом, передається у податкову заставу.

З 04.08.2017 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 01.08.2017 р. № 73, якою затверджено Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування, а саме операції:

з відкриття (закриття) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах, банківських металах;

з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів;

з проведення розрахунків клієнтів;

що забезпечують виконання розрахунків або є їх складовою частиною;

з касового обслуговування клієнтів;

із електронними платіжними засобами;

з векселями;

з використанням електронних грошей.

З 04.08.2017 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 03.08.2017 р. № 74, якою внесено зміни до:

Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого власною постановою від 10.08.2005 р. № 281.

Зокрема, передбачено, що клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності) мають право купити, обміняти іноземну валюту з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (послуг), який здійснюється без ввезення із-за кордону цієї продукції (послуг) на територію України, на підставі таких документів:

договору, що передбачає продаж продукції нерезиденту за межами України та зарахування виручки від продажу зазначеної продукції на рахунки цього резидента в уповноважених банках;

документів, що підтверджують використання резидентом продукції (послуг) за межами України на підставі договорів (контрактів, угод);

власної постанови від 13.12.2016 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України».

Змінами встановлено, що на кінець робочого дня сальдо перевищення загального обсягу купівлі іноземних валют та банківських металів за гривні над обсягом їх продажу (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Нацбанком України на дату реєстрації операцій у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Нацбанку України) не може бути більше ніж:

за операціями на умовах «тод», «том», «спот» — 1 % від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті);

за всіма операціями з купівлі та продажу іноземної валюти і банківських металів —1 1 % від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті).

«Гарячі лінії»

Дата: 23 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42