Новини

Чи включаються недержавні пенсійні фонди до Реєстру неприбуткових

10.08.2017 / 16:00

Відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу не є платником податку на прибуток неприбуткове підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам, визначеним у цьому підпункті Кодексу.

Однією з таких вимог є заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (абзац третій пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Статтею 48 Закону від 09.07.2003 р. № 1057-ІV «Про недержавне пенсійне забезпечення» передбачено, що пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов’язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, інвестування з метою отримання доходу на користь учасників фонду. Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.

Тобто потребує узгодження на законодавчому рівні визначення поняття «учасник пенсійного фонду», наведене в Законі № 1057 та абзаці третьому пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Крім того, необхідно узгодити порядок передачі активів пенсійних фондів, у разі їх ліквідації. Так, у Кодексі встановлено вимогу до установчих документів неприбуткових організацій як неплатників податку на прибуток, яка стосується передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходів бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) (абзац четвертий пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). Проте Законом № 1057 визначено спеціальний порядок здійснення операцій з пенсійними активами та коштами при ліквідації пенсійних фондів, який визначений як вимога до статутів пенсійних фондів.

Тобто відповідно до вимог Податкового кодексу пенсійні фонди як неприбуткові організації могли перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій до 01.07.2017 р.

(Лист ДФС України від 27.07.2017 р. № 19885/7/99-99-15-02-02-17)