Новини

Порядок подання інформації про спадщину

16.08.2017 / 10:00

Видача свідоцтв про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, здійснюється нотаріусом або в сільських населених пунктах — уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.

Про видачу свідоцтв зазначені особи повинні щокварталу подавати інформацію до контролюючого органу. При цьому нотаріус подає інформацію за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Свідоцтво про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту видається за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку на доходи фізичних осіб та військового збору з вартості об’єкта спадщини.

Зазначена інформація подається у формі Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ), у якому обов’язково зазначається сума доходу у вигляді вартості успадкованого майна, отриманого платником податку, зазначеним у пп. 174.2.2  п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу, а саме спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення у понятті, визначеному Податковим кодексом.

Порядок заповнення та подання зазначеного розрахунку затверджено наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4.

Інформація про видачу свідоцтва про праву на спадщину (посвідчений договір дарування) відображається в податковому розрахунку за такими ознаками:

«113» — про отримання будь-якого об’єкта спадщини членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення спадкодавця;

«114» — про отримання будь-якого об’єкта спадщини спадкоємцями, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення зі спадкодавцем;

«115» — про отримання будь-якого об’єкта спадщини (подарунка) від нерезидента або отриманий нерезидентом;

«116» — про отримання спадщини (подарунка) у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, готівки або коштів, що успадковуються особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, що успадковуються дитиною-інвалідом;

«117»  — про дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 02.01.92р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 — 1994 років, погашення яких не відбулося.

ГУ ДФС у м. Києві