Новини

Операції визнаються контрольованими за новими критеріями

17.08.2017 / 13:40

З 27.07.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи» (далі — Перелік).

Враховуючи п. 41 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу господарські операції, визначені пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими з дати набрання чинності Переліком.

Отже, у разі відповідності господарських операцій критеріям, визначеним пп. «г» пп. 39.2.1.1 та пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, вони можуть визнаватись контрольованими з 27.07.2017 р.

Водночас умови, визначені пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (річний дохід платника податків та обсяг господарських операцій з кожним контрагентом), розраховуються для 2017 р. за підсумками всього звітного (календарного) року.

(Лист ДФС України від 14.08.2017 р. № 21674/7/99-99-14-01-02-17)