Новини

Спрощена декларація на прибуток. Постанова набрала чинності

17.08.2017 / 15:00

З 15.08.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  від 09.08.2017 р. № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України».

Ставка 0 % на період до 31.12.2021 р. застосовується для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний період, не перевищує 3 млн грн та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом.

Крім того, такі платники мають відповідати одному з таких критеріїв:

утворені в установленому законом порядку після 01.01.2017 р.;

діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн грн, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;

які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 01.01.2017 р. та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3 млн грн та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.

 Постановою визначено, що платники податку на прибуток підприємств, які відповідають вищезазначеним критеріям і мають право застосовувати ставку податку 0 %, за результатами кожного звітного (податкового) періоду складають спрощену податкову декларацію із зазначеного податку за встановленою формою та подають її контролюючому органу у строк, установлений Податковим кодексом для річного звітного (податкового) періоду.

Якщо за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств 0 %, платники податку подають контролюючому органу податкову декларацію із зазначеного податку в порядку, встановленому Податковим кодексом.