Новини

Зміни в програмному забезпеченні для подання електронної звітності

19.08.2017 / 10:30

До «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»» (версія 1.25.20.0) станом на 11.08.2017 р. внесено такі зміни та доповнення:

згідно з наказом Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 468 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» додано нові документи (початок дії з 01.08.2017 р.):

J0104704 — Звіт про контрольовані операції;

J0147104 — Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях (додаток до звіту про контрольовані операції;

J0147204 — Інформація про пов’язаність осіб (інформація до додатка до звіту про контрольовані операції).

Відповідно до наказу Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 469 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» додано наступні форми (початок дії з 01.01.2018 р.):

J0101911 — Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;

J0119711 — Додаток ВП до рядків 7 — 9 Звіту про використання доходів(прибутків) неприбуткової організації;

J0119811 — Додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та наказу Мінфіну України від 24.04.2017 р. № 452 «Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального», якими визначається особливості порядку обліку пального у системі електронного адміністрування реалізації пального, що відвантажується на умовах ст. 229 Податкового кодексу, додано наступні форми (початок дії з 01.08.2017 р.):

F/J 1312701 — Запит щодо обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН на відвантаження на умовах, встановлених ст. 229 Податкового кодексу;

F/J 1412701 — Витяг щодо обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН на відвантаження на умовах, встановлених ст. 229 Податкового кодексу;

F/J 1312801 — Запит щодо залишку невикористаних квот, встановлених постановою Кабінету Міністрів України, які платник має право отримати на умовах, встановлених ст. 229 Податкового кодексу;

F/J 1412801 — Витяг щодо залишку невикористаних квот, встановлених постановою Кабінету Міністрів України, які платник має право отримати на умовах, встановлених ст. 229 Податкового кодексу.

Внесено зміни у такі форми:

J0902202 — Звіт про фінансовий стан (Баланс) /Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) — внесено зміни щодо обов’язкової наявності одного з елементів «Звітний», «Консолідований», «Проміжний»;

J0902702 — Звіт про рух грошових коштів/Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методо — приведено у відповідність до pdf-файлу (видалено зайві елементи «R013G2S», «R013G3», «R013G4»).