Новини

Інструкція з охорони праці за новими правилами

22.08.2017 / 10:00

У Мін’юсті України 21.06.2017 р. за № 779/30647 зареєстровано наказ Мінсоцполітики України, яким внесено зміни до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Мінпраці України від 29.01.98 р. № 9.

Положенням, зокрема, встановлено вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці, що діють у межах підприємства, установи, організації та поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Зазначена інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

(Наказ Мінсоцполітики України від 30.03.2017 р. № 526)