Новини

Пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

30.08.2017 / 14:00

Кабінетом Міністрів України постановою від 23.08.2017 р. № 639, яка набрала чинності з 29.08.2017 р., вирішено реалізувати з 01.09.2017 р. пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин і затверджено Порядок реалізації зазначеного пілотного проекту.

Цей Порядок визначає механізм взаємного обміну інформацією між суб'єктами інформаційної взаємодії з метою систематизації та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками шляхом проведення моніторингу земельних відносин, а також перелік відомостей, обмін якими може здійснюватися у процесі такої взаємодії.

Взаємний обмін інформацією спрямований на:

підвищення рівня відкритості та прозорості у сфері земельних відносин;

забезпечення актуальною інформацією всіх суб'єктів інформаційної взаємодії;

наповнення державного та місцевого бюджетів.

Завданнями моніторингу є:

запровадження системи обміну інформацією про земельні відносини між суб'єктами інформаційної взаємодії;

підвищення якості надання послуг у сфері земельних відносин;

підвищення якості управління земельними ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівні;

підвищення рівня інвестиційної привабливості земельних ресурсів та покращення бізнес-клімату в сфері земельних відносин;

створення інформаційної бази для модернізації земельних відносин.