Новини

За наявності яких документів допомога визнається гуманітарною

30.08.2017 / 17:30

У Мінюсті України зареєстровано 10.07.2017 р. за № 833/30701 наказ, яким затверджено Перелік документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

Так, для визнання гуманітарною допомогою вантажів (товарів) слід подати такі документи:

заява про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою, складена за формою, наведеною в додатку 1 до цього Переліку, на бланку отримувача (письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання);

копії письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги (інший дарчий документ), документів із зазначенням вичерпного переліку складу вантажу, його кількості та ваги за кожною позицією (рахунок-фактура, накладна, специфікація, інвойс, пакувальний лист тощо);

план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами, складений за формою, наведеною в додатку 2 до цього Переліку, з копіями оформлених згідно з вимогами п. 4 цього Переліку листів-звернень набувачів - юридичних осіб щодо потреби в гуманітарній допомозі;

листи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою (за наявності).

Для прийняття рішення залежно від складу вантажу, крім документів, зазначених у підпунктах 1 — 4 цього пункту, подаються:

копії документів, наданих донором, які підтверджують якість і безпеку товарів гуманітарної допомоги (довідка про проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), інформація про стан і якість речей, товарів, що були у вжитку, із зазначенням відсотка їх зносу; довідка про терміни (строки) придатності продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів тощо);

копія свідоцтва про державну реєстрацію (технічного паспорта) транспортного засобу та підтвердження права власності донора на предмет дарування;

інформація уповноваженого органу про відсутність відомостей щодо викрадення або розшуку транспортного засобу;

копія міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) (за наявності).

Для визнання гуманітарною допомогою коштів, у тому числі в іноземній валюті, подаються такі документи:

заява про визнання коштів гуманітарною допомогою на бланку отримувача (письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання);

копія письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги (дарчий документ, грантова угода тощо);

план розподілу коштів між набувачами з копіями оформлених згідно з вимогами п. 4 цього Переліку листів-звернень набувачів - юридичних осіб щодо потреби в гуманітарній допомозі, а також письмове підтвердження цільового спрямування та адресності коштів;

листи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання коштів гуманітарною допомогою (за наявності);

письмовий дозвіл про надання інформації щодо перерахування коштів, визнаних в установленому порядку гуманітарною допомогою (відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»);

доручення на перерахування коштів в іноземній валюті на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги із зазначенням напряму її використання.

Для визнання гуманітарною допомогою робіт/послуг необхідно подати наступні документи:

заява про визнання робіт/послуг гуманітарною допомогою на бланку отримувача (письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання);

копія письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги (дарчий документ);

план розподілу робіт/послуг між набувачами з письмовим підтвердженням цільового спрямування та адресності;

листи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання робіт/послуг гуманітарною допомогою (за наявності).

(Наказ Мінсоцполітики України від 06.04.2017 р. № 573)