Новини

Банківські депозити «неприбутківців»: куди витрачати?

31.08.2017 / 12:30

Підпунктом 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Якщо кошти, отримані неприбутковою організацією як відсотки від розміщення вільних коштів на банківському депозиті, буде використано для здійснення своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними осіб, то таке використання не є порушенням вимог пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

(Лист ДФС України  від 23.08.2017 р. № 1732/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)