Новини

Чи враховується від’ємне значення об’єкта оподаткування у правонаступника реорганізованого підприємтва

01.09.2017 / 11:50

Пунктами 2, 3, 4 ст. 107 Цивільного кодексу встановлено, що після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, установлених законом.

Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб — правонаступників.

Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу).

Отже, підприємство, що припиняється у процесі реорганізації шляхом приєднання, зобов’язане скласти податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, на який припадає дата його приєднання. Крім того, таке підприємство має самостійно здійснити розрахунки з бюджетом.

Фінансовий результат до оподаткування платника податку — правонаступника не зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось в податковій декларації у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта, оскільки норми Кодексу не містять положень, що надають право правонаступнику при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснювати врахування податкових збитків платника, що припиняється.

(Лист ДФС України  від 17.08.2017 р. № 1637/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)