Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (01.09.2017 р.)

01.09.2017 / 15:20

З 01.09.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 18.11.2014 р. № 1142, яким затверджено Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

З 01.09.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 506, якою внесено зміни до розділу VI додатка 2 до власної постанови від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

З 01.09.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 14.07.2017 р. № 637, яким затверджено Порядок функціонування Електронного кабінету.

Цим Порядком визначаються загальні засади функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», процедури ідентифікації користувачів, взаємодії з платниками податків та державними органами через Електронний кабінет, який працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.

З 01.09.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630, якою внесено зміни до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого власною постановою від 11.02.2015 р. № 96, згідно з якими, зокрема, обов'язок брати участь в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов'язковому медичному огляді працівників віком до 21 року, покладено на Держпраці.