Новини

Як заповнюється та подається спрощена декларація з податку на прибуток

06.09.2017 / 15:50

В основній частині декларації відображаються такі показники:

у р.01

дохід від будь-якої діяльності підприємства, визначений за правилами бухгалтерського обліку

у р.02

фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності

у р.03

різниці, які виникають відповідно до Кодексу, з них:

у р.04

різниці, на які збільшується фінансовий результат

у р.05

різниці, на які зменшується фінансовий результат, у тому числі:

у р.05.1

відображається сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, на яку зменшується фінансовий результат, з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу

у р.06

об’єкт оподаткування за всіма видами діяльності

У заключній частині передбачено таблицю, у якій платники проставляють позначки щодо наявності поданих з декларацією форм фінансової звітності.

Крім цього, у цій частині таблиці декларації  відображається інформація про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, у разі використання платником податку права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років)  відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу.

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається платниками щорічно за результатами кожного звітного (податкового) періоду, в якому застосовується  нульова ставка цього податку, за формою, затвердженою постановою № 592.

У разі відсутності підстав для застосування нульової ставки, платники подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за основною формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 467).

(Лист ДФС України від 04.09.2017 р. № 23407/7/99-99-15-02-01-17)