Новини

Іноземних інвесторів у державні цінні папери звільнено від податку

11.09.2017 / 10:30

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери».

Законом удосконалено деякі питання оподаткування доходів від державних цінних паперів шляхом внесення змін до окремих положень Податкового кодексу України.

 Так, у новій редакції викладено пп. 141.4.10 ПКУ, згідно з яким не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами:

- у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику,

- або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету АР Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі НБУ, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Також у документі у пп. 14.1.441 уточнено визначення державних цінних паперів як облігацій внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейських зобов’язань України, розміщених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

(Закон України від 07.09.2017 р. № 2146-VIII)