Новини

Що нового у Порядку оформлення результатів документальних перевірок

12.09.2017 / 16:00
Що нового у Порядку оформлення результатів документальних перевірок

З 09.09.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 21.07.2017 р. № 657 «Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами», який розроблено з метою адаптації положень Порядку затвердженого наказом Мінфіну України від 28.08.2015 р. № 727, до змін, що відбулися у законодавстві України.

У зв'язку з цим до Порядку внесено відповідні зміни, зокрема:

  • виключено норму щодо складання акта (довідки) перевірки виключно на паперовому носії (з метою надання можливості в подальшому надсилати акти через електронний кабінет платника податків (п. 42.4 ст. 42 Податкового кодексу));
  • передбачено порядок оформлення фактів відмови посадових (уповноважених) осіб платника податків розписатися у направленні (при проведенні перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи – у посвідченні) на проведення перевірки, фактів відмови у допуску до проведення перевірки (у зв'язку зі змінами до п. 81.1 ст. 81 Кодексу);
  • внесено зміни щодо порядку і термінів подання платниками податків заперечень на акти (довідки) перевірок та додаткових документів (5 робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки)) та їх розгляду органами ДФС  (терміни їх розгляду збільшено на 2 робочі дні) (у зв'язку із змінами до п. 86.7 ст. 86 Кодексу);
  • внесено зміни щодо порядку винесення питань на розгляд комісії зі спірних питань — доповнено можливістю їх винесення не лише під час перевірки або розгляду заперечень, а і у інших випадках (у разі необхідності).

 Також до Порядку внесено інші зміни щодо удосконалення структури акта (довідки) перевірки та інформації, що підлягає відображенню в матеріалах перевірки.

Крім того, з набранням чинності Законом України від 03.11.2016 р. № 1726-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» органи ДФС визначено як органи, що повинні здійснювати державний нагляд (контроль) у встановленому Закону України від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877) порядку, з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

Водночас п. 5.2 ст. 5 Податкового кодексу визначено співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами та встановлено, що у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення Податкового кодексу (у цьому випадку застосовуються норми Податкового кодексу як спеціального закону щодо норм Закону № 877, який у цьому випадку є загальним).

З метою удосконалення контрольно-перевірочної роботи та з метою можливої адаптації Порядку до Закону № 877 його доповнено нормами щодо необхідності складання плану (переліку питань) перевірки платника податків, який є невід’ємною частиною акта (довідки) документальної планової перевірки (при проведенні перевірок щодо дотримання законодавства з питань державної митної справи – програма з переліком питань перевірки), а також необхідності зазначення в акті (довідці) інформації стосовно контролюючого органу, який проводив перевірку, та стосовно платника податків, діяльність якого перевірялась.

(Прес-служба ДФС України)