Новини

Хто повідомляє контролюючі органи про відкриття рахунку для власних потреб ФОП або «незалежника»?

13.09.2017 / 18:25

Обов’язок фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки, передбачено п. 69.7 ст. 69 Податкового кодексу.

Відповідно до ст. 64 Закону України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати згідно з вимогами законодавства України клієнтів (крім банків, зареєстрованих в Україні), що відкривають рахунки в банку. Банк здійснює ідентифікацію, верифікацію клієнта (особи, представника клієнта) і вживає заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до відкриття рахунку клієнту. Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

Таким чином, у разі встановлення статусу клієнта як самозайнятої особи (фізичної особи — підприємця або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність), фінансова установа при відкритті/закритті рахунків клієнта надсилає повідомлення про відкриття або закриття усіх рахунків платника податків — самозайнятої особи до контролюючого органу, в якому обліковується такий платник податків, відповідно до положень ст. 69 Податкового кодексу.

(Лист ДФС України від 04.09.2017 р. N 1794/6/99-99-13-01-02-14/ІПК)