Новини

Заповнюємо додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

14.09.2017 / 09:00
Заповнюємо додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

Форму та порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21 (далі — Порядок № 21).

У складі податкової декларації з ПДВ подаються передбачені Порядком № 21 додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) (п. 9 розділу III цього Порядку).

Додаток 2 подається при заповненні рядка 21 податкової декларації з ПДВ.

При заповненні додатка 2 у графах 2, 3 його заголовної частини зазначається звітний /податковий період), у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ, у такому форматі:

дві цифри місяця (наприклад, 01, 02, 03 тощо або квартал — I, II, III, IV),

чотири цифри року (наприклад, 2017).

При заповненні таблиці 1 додатка 2 слід враховувати значення рядка 21 (сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду) податкової декларації з ПДВ. Графи таблиці 1 додатка 2 заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного у графі 4 (сума усього) таблиці 1 додатка 2 починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання податкової декларації з ПДВ (новий звітний період) та закінчуючи найдавнішим звітним періодом.

У графі 5 зазначається з графи 4 та сума від’ємного значення (що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду), яка отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався.

Значення графи 4 додатка 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 податкової декларації з ПДВ та залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 01.07.2015 р., на яку відповідно до пп. 3 п. 34 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної п. 2001.3 ст. 2001 розділу V Податкового кодексу, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 р./III квартал 2015 р.

(Лист ДФС України від 07.09.2017 р. № 1859/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)