Новини

Проблемні питання зупинення податкових накладних: висновки і рекомендації

13.09.2017 / 19:00
Проблемні питання зупинення податкових накладних: висновки і рекомендації

1. Більшість з платників, яким відмовлено у реєстрації ПН/РК, допускають технічні помилки при підготовці та надсиланні електронного пакету документів.

Що слід пам’ятати: форма Повідомлення J(F)1312602 і  саме Повідомлення формується за кожною окремо податковою накладною/розрахунком коригування, реєстрацію яких зупинено; додатки додаються за кожною податковою накладною; форма додатків J(F)1360102, формат додатків PDF і розмір  не повинен перевищувати 2 мГб.

2. Мають місце і помилки в реквізитах ПН/РК у Повідомленні.

Що потрібно зробити для попередження технічної відмови у відновленні реєстрації: у Повідомленні слід правильно зазначити реквізити зупиненої ПН/РК (дата, номер).

3. Є чимало випадків, коли додані документи не дають змогу ідентифікувати та підтвердити операцію. При формуванні пакету документів — додатків до Повідомлення першочергову увагу слід приділити тим документам, які посвідчують факт операції (постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, документи підтвердження відповідності продукції тощо).

Що потрібно знати: вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Усі направлені платником податків документи повинні бути завірені належним чином.

4. Дублювання реєстрації ПН/РК (формування повторних податкових накладних з іншим номером і датою) — хибний крок і не вирішує проблеми.

Усе вищеперелічене (помилки, недбалість та неправильні дії) тільки віддаляють платника від позитивного результату розгляду направлених документів Комісією Державної фіскальної служби України.

У разі зупинення реєстрації ПН/РК платнику слід ретельно опрацювати нормативно-правову базу за темою і діяти, як це передбачено за такими документами.

(За матеріалами ГУ ДФС у Черкаській області)