Новини

Удосконалено порядок реєстрації випуску акцій

15.09.2017 / 11:30

У Мін’юсті України зареєстровано 04.08.2017 р. за № 961/30829 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. № 529, яким з метою вдосконалення порядку реєстрації випуску акцій внесено зміни до:

Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердженого власним рішенням від 06.03.2012 р. № 371;

Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого власним рішенням від 31.07.2012 р. № 1073;

Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого власним рішенням від 26.02.2013 р. № 248;

Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку, затвердженого власним рішенням від 26.02.2013 р. № 249;

Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого власним рішенням від 09.04.2013 р. № 520;

Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого власним рішенням від 14.05.2013 р. № 822;

Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого власним рішенням від 27.05.2014 р. № 692;

Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого власним рішенням від 06.08.2013 р. № 1415.

Рішення набирає чинності з дня опублікування.