Новини

Який строк сплати грошового зобов’язання, якщо в задоволенні скарги на податкове повідомлення-рішення відмовлено

15.09.2017 / 17:20

Відповідно до п. 56.2 ст. 56 Податкового кодексу у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Скарга, подана із дотриманням строків, визначених п. 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою (п. 56.15 ст. 56 Кодексу).

Процедура адміністративного оскарження закінчується днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (пп. 56.17.3 п. 56.17 ст. 56 Кодексу).

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.

У разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у пп. 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу (п. 57.3 ст. 57 Кодексу).

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, що настають за днем такого узгодження.

(Лист ДФС України від 11.09.2017 р. № 1886/С/99-99-10-01-14/ІПК)