Новини

Чи обов’язково ФОП вести податковий облік

18.09.2017 / 12:30

Обов’язки платника податків установлено ст. 16 Податкового кодексу, підпунктами 16.1.2 та 16.1.12 п. 16.1 якої визначено, що платник податків зобов’язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених Кодексом.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначено ст. 177 Кодексу.

Відповідно до п. 177.10 цієї статті фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — Книга обліку доходів і витрат), та Порядок її ведення затверджено наказом № 481.

Отже, відповідно до вимог Податкового кодексу фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування з метою обчислення оподатковуваного доходу зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат у порядку, встановленому наказом № 481.

Відповідно до п. 1 ст. 2 Закону № 996 цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених згідно із законодавством України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі — підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповідно до законодавства.

Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством (п. 1 ст. 3 вищезазначеного Закону).

Облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону № 996).

Таким чином, ведення бухгалтерського обліку та визначення облікової політики для фізичної особи — підприємця не є обов’язковими.

(Лист ДФС України від 14.09.2017 р. № 1966/К/99-99-13-01-02-14/ІПК)