Новини

Основне про пенсійну реформу

20.09.2017 / 17:00

Доопрацьований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№ 6614) пропонує зміни до 30 законодавчих актів. Закон має набрати чинності з 01.10.2017 р.  – частково, а з 01.01.2018 р. – у повному обсязі.

Основні параметричні зміни, які найбільше впливають на пенсійні видатки:

1. Перерахунок раніше призначених пенсій з 01.10.2017 р., із використанням:

єдиного показника середньої заробітної плати за останні три роки (2014 — 2016 рр.) у розмірі 3 764,41 грн;

1Середньомісячна заробітна плата за 2014 — 2016 рр. за даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

величини оцінки одного року стажу, що застосовується для обчислення пенсії, у розмірі 1 %;

стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для обчислення пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., — при стажі 20 років у жінок і 25 років – у чоловіків);

доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., — стаж відповідно 20/25 років); наявний у особи понаднормовий страховий стаж не обмежується;

показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 р. (1 373 грн.), замість такого показника станом на 01.10.2017 р. (1 312 грн.).

2. На перехідний період 2017 — 2019 рр. застосовуватимуться такі правила призначення пенсії за віком:

у 2017 р. — із застосуванням середньої заробітної плати за 2014 —2016 рр. у розмірі 3 764,4 грн та величини оцінки одного року стажу  1,35 %;

у 2018 р. — із застосуванням середньої заробітної плати за 2016 і 2017 рр. (орієнтовно – 5 227 грн) та вартості одного року стажу 1 %;

починаючи з 2019 р. — із застосуванням середньої заробітної плати за останні три роки та вартості одного року стажу  1 %.

3. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:

на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., — за наявності стажу відповідно 20/25 років);

з 01.01.2018 р. на рівні 40 % від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму, при стажі 30/35 років, після досягнення 65 років;

у разі відсутності повного стажу – виплачується пропорційно менший розмір пенсії;

для шахтарів — у розмірі 80 % заробітної плати для обчислення пенсії, але не менше ніж три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

4. Збережено право для призначення пенсії за віком у 60 років для осіб, які мають повний страховий стаж. З 01.01.2018 р. пенсія за віком призначатиметься:

за наявності стажу на 01.01.2018 р. 25 років — у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 р.;

за наявності стажу на 01.01.2018 р. від 15 до 25 років — у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 р.;

за наявності стажу на 01.01.2019 р. 15 років, але менше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки, – призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців. Тобто з 2028 р. пенсії у 65 років призначатимуться особам, які матимуть 15 — 25 років стажу.

5. Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуться:

ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування — з 01.01.98 р. по 30.06.2000 р. включно, що підтверджується довідкою про  реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності; з 01.07.2000 р. по 31.12.2017 р. включно за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру;

проходження військової служби по 31.12.2017 р. включно;

перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.01.2004 р. по 30.06.2013 р. включно;

перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку — з 01.01.2004 р. до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 01.01.2004 р. по 31.12.2017 р. включно.

6. Тимчасова державна соціальна допомога з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р. призначатиметься непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше ніж 15 років, але не набули права на пенсійну виплату — на період до набуття права на пенсію за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

7. Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначати державну соціальну допомогу при досягненні ними 65 років.

8. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 р. відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої заробітної плати, з якої обчислено пенсію, на 50 % зростання середньої заробітної плати за три попередні роки та на 50 % зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019 — 2020 рр. індексацію пенсій здійснювати за окремим рішенням народних депутатів України.

Урядовий портал