Новини

Як коригується фінрезультат на суму амортизації орендованого цілісного майнового комплексу

26.09.2017 / 09:20

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу фінрезультат до оподаткування збільшується:

  • на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до ПБО або МСФЗ.;
  • на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до ПБО або МСФЗ.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінрезультат до оподаткування зменшується:

  • на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п.138.3 цієї статті;
  • на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до ПБО або МСФЗ, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до ПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені ПБО, крім «виробничого» методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

Відповідно до п. 3 ст. 23 Закону України від 10.04.92 р. № 2269- XII «Про оренду державного та комунального майна» амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.

Відповідно до ПБО 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, основні засоби — матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

При цьому згідно з пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел витрати на придбання/самостійне виготовлення, а також витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Терміни «невиробничі основні засоби» означають відповідно основні засоби, непризначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Таким чином, при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток на підставі положень п. 138.1, п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу платник має збільшити фінарезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації виробничих основних засобів, що входять до складу орендованого цілісного майнового комплексу відповідно до ПБО та зменшити фінрезультат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких виробничих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

(Лист ДФС України від 15.09.2017 р. № 1976/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42