Новини

Якщо розрахунок за експортною операцією не завершено на дату внесення змін

26.09.2017 / 14:00

Відповідно до частини першої ст. 1 Закону від 23.09.94 р. № 185/94-ВР (далі — Закон № 185) виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

Вимоги частини першої ст. 1 Закону №  185 не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (частина перша ст. 2 Закону № 185).

Відповідно до частини п’ятої ст. 1 та частини четвертої ст. 2 Закону № 185 Нацбанк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частинами першими статей 1, 2 Закону № 185.

Так, п. 1 постанови від 13.12.2016 р. №  410 визначено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1, 2 Закону № 185, здійснювалися у строк, що не перевищує 120 календарних днів.

Постановою від 25.05.2017 р. № 41, яка набрала чинності 26.05.2017 р., п. 1 постанови № 410 скасовано.

Таким чином, починаючи з 26.05.2017 р. розрахунки за експортними операціями, крім експорту послуг, прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, та імпортними операціями, передбаченими статтями 1, 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не перевищує 180 календарних днів.

Якщо станом на 26.05.2017 р. не закінчився 120-денний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, то такі розрахунки здійснюються у строк, що не перевищує 180 календарних днів.

(Лист ДФС України від 12.09.2017 р. № 1929/6/99-95-42-03-15/ІПК)