Новини

Що чекає ФОП-«єдинника» ІІІ групи за невідображення щоденного руху готівки

28.09.2017 / 12:20

Питання ведення операцій з готівкою регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення № 637), згідно з п. 2.6 якого вся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткування готівки — це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

Відповідно до п. 1.2 Положення № 637 книга обліку доходів і витрат — це документ установленої форми, що застосовується згідно із законодавством України для відображення руху готівки та ведеться щодня за підсумками робочого дня.

Відповідальність за порушення норм із регулювання обігу готівки в нацвалюті визначено Указом від 12.06.95 р. № 436/95-ВР (далі — Указ № 637).

Статтею 1 Указу № 637 установлено, що у разі порушення фізичними особами — громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, до них застосовуються фінансові санкції у формі штрафу за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Таким чином, незабезпечення щоденного за підсумками робочого дня у хронологічному порядку відображення підприємцем — платником єдиного податку III групи руху готівки у книзі обліку доходів вважається несвоєчасним оприбуткуванням готівки, за що передбачено відповідальність у п’ятикратному розмірі несвоєчасно оприбуткованої суми.

(Лист ДФС України від 21.09.2017 р. № 2026/П/99-99-13-01-02-14/ІПК)