Новини

Якщо збільшується ∑ бюджетного відшкодування або невірно зазначено реквізити банківського рахунку: як виправити додатки?

29.09.2017 / 09:00

Платники податку, які відповідно до ст. 200 Податкового кодексу мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації:

  • розрахунок суми бюджетного відшкодування (ДЗ) (далі — додаток 3);
  • заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (далі — додаток 4).

Форми та порядок заповнення зазначених додатків затверджено наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21 (далі — Порядок № 21).

Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (далі — Реєстр), який формується автоматично на підставі баз даних ДФС і казначейства та адмініструється Мінфіном України.

Відповідно до пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу до Реєстру вносяться дані як заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, поданої у складі податкової декларації з ПДВ, так і уточнюючих розрахунків з ПДВ (у разі їх подання).

Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу та п. 1 розділу IV Порядку № 21 у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених п. 50.2 ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Пунктом 50.2 ст. 50 Податкового кодексу визначено, що платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом, під час проведення документальних планових та позапланових перевірок.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників (п. 3 розділу IV Порядку № 21).

Пунктами 2 — 4 розділу VI Порядку № 21 передбачено, що у графі 4 відображаються відповідні показники декларації з ПДВ звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації з ПДВ за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації з ПДВ звітного (податкового) періоду, що виправляється. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

При цьому відповідно до п. 6 розділу VI Порядку № 21 у разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.

Отже, у випадку виправлення платником податку помилок у рядках поданої раніше декларації з ПДВ, в результаті чого збільшується сума бюджетного відшкодування, у додатку 3 та додатку 4, які подаються у складі уточнюючого розрахунку, відображаються вартісні показники (сума збільшення), які відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку (рядок 20.2).

У випадку виявлення помилки у додатку 4 в реквізитах банківського рахунку платник податку зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок, графи 4 та 5 якого мають однакові показники, графа 6 — відповідно нульове значення показника, до якого додати додаток 4 в якому заповнюються виправлені реквізити банківського рахунку.

(За матеріалами ГУ ДФС у Донецькій області)