Новини

Як емітенти цінних паперів по-новому здійснюватимуть розкриття інформації на фондовому ринку

29.09.2017 / 13:00

У Мін’юсті України зареєстровано 06.09.2017 р. за № 1096/30964 рішення НКЦПФР від 10.08.2017 р. 603, яким затверджено зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого власним рішенням від 03.12.2013 р. № 2826, згідно з яким зазначене Положення, зокрема, доповнено новим розділом щодо розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій.

Зазначено, що обов'язок здійснювати розкриття інформації про придбання акцій АТ за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій), або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій), або домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) відповідно до п. 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону від 23.03.2017 р. № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на ПАТ і ПрАТ.

Рішення набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.