Новини

Виявлення неоформлених працівників можливо без попередження

02.10.2017 / 11:30
Виявлення неоформлених працівників можливо без попередження

Відповідно до п. 8 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.

Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі тільки у разі, якщо він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Під час проведення інспекційного відвідування уповноважена особа об’єкта відвідування має право вимагати від інспектора праці внесення запису про його проведення до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об’єкта відвідування чи його уповноваженим представником.

Проте внесення запису про проведення інспекційного відвідування до журналу перевірок об’єкта відвідування до його проведення може призвести до приховування таких порушень законодавства про працю, як неоформлені трудові відносини.

(Лист Держпраці України від 18.08.2017 р. № 8573/4.1/4.1-ДП-17)