Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (05.10.2017 р.)

05.10.2017 / 11:20

З 05.10.2017 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 03.10.2017 р. № 98, якою внесено зміни до:

  • Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла, затвердженої власною постановою від 07.04.2016 р. № 247.

Зазначено, зокрема, що за операціями клієнтів з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів уповноважені банки подають копію рішення емітента про виплату дивідендів [обов'язково має містити суму дивідендів та рік (роки), за який(і) вони виплачуються] у сканованому вигляді (усі сторінки документа скануються в чорно-білому форматі) засобами електронної пошти Нацбанку після 20.00 дня здійснення операції, але не пізніше 08.30 дня, що настає за днем подання інформаційного файла на адресу 28WCON2C@U0H0;

  • Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого власною постановою від 15.08.2016 р. № 369.

Зокрема, передбачено: якщо після подання документів стосовно наміру здійснення фінансової операції та її учасників до Нацбанку відповідно до вимог Положення № 270 до закінчення проведення Нацбанком реєстраційних дій за договором банком отримано інформацію, додаткові договори/угоди, документи, які стосуються реалізації відповідних договорів (контрактів)/зобов'язань, інші документи, яка/які може/можуть свідчити про наявність ознак(и) здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, то банк зобов'язаний у найкоротший термін протягом робочого дня з моменту отримання такої інформації/документів повідомити Нацбанк про таку інформацію, надати підтвердні документи щодо такої інформації та документи/інформацію стосовно вжитих заходів щодо здійсненого аналізу таких документів.

З 05.10.2017 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 03.10.2017 р. № 99, якою внесено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого власною постановою від 26.06.2015 р. № 417, яким установлюються загальні вимоги Національного банку, зокрема, щодо порядку ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів.

З 05.10.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 722, якою внесено зміни до:

  • Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого власною постановою від 27.12.2001 р. № 1751.

Зазначено, що у разі подання заяви в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису про призначення допомоги при народженні дитини така допомога призначається не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви органом соціального захисту населення;

  • Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого власною постановою від 04.03.2002 р. № 256.

Змінами, зокрема, передбачено, що головні розпорядники коштів місцевих бюджетів не пізніше наступного операційного дня перераховують кошти одноразової частини допомоги при народженні дитини на рахунок одержувача допомоги;

  • Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого власною постановою від 24.02.2003 р. № 250;
  • Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого власною постановою від 22.02.2006 р. № 189.