Новини

Криптовалюті — офіційний статус

11.10.2017 / 18:20

У ВРУ зареєстровано проект закону № 7183 «Про обіг криптовалюти в Україні».

Метою законопроекту є надання офіційного статусу криптовалюті, регуляції правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та проведення криптовалютних операцій в Україні. Документ визначає правовий статус криптовалюти та правові засади організації та діяльності суб’єктів криптовалютних транзакцій.

У проекті закону подано визначення основних термінів та понять. Про  криптовалюту, зокрема, сказано, що це програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду).

Криптовалюта отримується як винагорода системи блокчейн, в результаті її генерації у системі блокчейн майнером, який виконав необхідні умови для її отримання. Отримана в зазначеному порядку криптовалюта є власністю майнера та є об’єктом оподаткування.

Суб’єкт криптовалютних операцій має право вільно розпоряджатись криптовалютою, зокрема здійснювати операції з міни (обміну) криптовалюти будь-яких видів на іншу криптовалюту, обмінювати її на електронні гроші, валютні цінності, цінні папери, послуги, товари тощо.

До криптовалюти застосовуються загальні норми, які розповсюджуються на право приватної власності. Порядок оподаткування операцій з майнінгу, міни (обміну) криптовалюти регулюється чинним законодавством України.

Державне управління в сфері обігу криптовалюти здійснюється Національним Банком України.

Водночас держава не нестиме зобов’язань, а також не відшкодовуватиме вартість криптовалюти у випадку її знецінювання або втрати з будь-яких інших причин.