Новини

Прискорена амортизація ОЗ: хто може скористатися

17.10.2017 / 12:00

Платникам податку на прибуток надано право застосування з 01.01.2017 р. мінімально допустимого строку амортизації (два роки) основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) для розрахунку амортизації за прямолінійним методом — щодо нових основних засобів, якщо витрати на їх придбання понесені (нараховані) платником податків після 01.01.2017 р. та для таких основних засобів забезпечується одночасне виконання таких вимог:

не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України;

введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 01.01.2017 р. до 31.12.2018 р.;

використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

У разі недотримання встановлених вимог починаючи з дати введення таких основних засобів в експлуатацію платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов’язаний відкоригувати фінансовий результат до оподаткування на такі різниці:

збільшити фінансовий результат до оподаткування — на суму нарахованої амортизації основних засобів протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів,

зменшити фінансовий результат до оподаткування — на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди.

Зазначена норма визначена п. 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу.

(Головне управління ДФС у Запорізькій області)