Новини

Документальна позапланова перевірка: коли можлива

19.10.2017 / 17:00

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено Податковим кодексом).

У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому п. 73.3 ст. 73 зазначеного Кодексу, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Порядок проведення та підстави, за якими може здійснюватись документальна позапланова перевірка, визначено ст. 78 Податкового кодексу.

При цьому деякі з підстав для проведення документальних позапланових перевірок містять норми щодо ненадання платником податків пояснень та документального підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу.

Зокрема, відповідно до пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу при отриманні контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, або виявлено недостовірність даних, що містяться в податкових деклараціях, поданих платником податків, може бути проведена документальна позапланова перевірка платника податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, у якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, або виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів із дня, що настає за днем отримання відповідного запиту контролюючого органу.

Водночас відповідно до Податкового кодексу у направленні та в наказі на проведення документальної позапланової перевірки повинна бути вказана підстава для її проведення із зазначенням відповідного підпункту п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу.

Що стосується окремих дефектів оформлення наказу про призначення податкової перевірки, то відповідно до усталеної судової практики, зокрема, відсутність або неповнота посилань на конкретні пункти Податкового кодексу не повинні розглядатися як підстава для визнання наказу протиправним, якщо зі змісту такого наказу можна ідентифікувати передбачену законодавством фактичну підставу для призначення відповідної перевірки.

Щодо питання правомірності проведення документальної позапланової перевірки на підставі пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу стосовно дотримання платником податків вимог податкового законодавства у випадку, якщо письмовий запит контролюючого органу про подання платником податків інформації не містить інформацію про виявлену недостовірність даних по усіх чи частині таких податків, та щодо правомірності вимоги під час проведення такої перевірки надання документів чи їх копій та інформації, що стосується інших податків, по яких у письмовому запиті відсутня інформація про встановлення недостовірності даних у деклараціях, слід зазначити, що Кодекс не містить прямої заборони (як, наприклад, при проведенні перевірки на підставі, передбаченій пп. 78.1.19  зазначеного пункту) щодо неможливості проведення перевірки з інших питань, які безпосередньо не зазначені в запиті.

Крім того, пояснення та документальні підтвердження, надані платником податків на запит, можуть також містити інформацію, яка свідчитиме про недостовірність даних, зазначених в інших деклараціях із цього податку або з інших податків.

Зазначене стосується також документальних позапланових перевірок, які проводяться на підставі пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу щодо операцій платника податків та третіх осіб, не вказаних у такому запиті, але які стосуються операції, зазначеної в запиті.

Крім того, слід звернути увагу, що в разі незгоди із прийнятим контролюючим органом рішенням про проведення перевірки платник податків може оскаржити таке рішення в установленому законом порядку.

За матеріалами ГУ ДФС у Чернівецькій області