Новини

ФОП виплатив роялті: чи є витрати

23.10.2017 / 11:10

Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем, встановлено п. 177.4 ст. 177 Кодексу.

До зазначених витрат, зокрема, належать:

витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу);

інші витрати, до складу яких включаються витрати, пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в пп. 177.4.1 — 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Кодексу, до яких належать витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Отже, фізична особа — підприємець, що застосовує загальну систему оподаткування має право віднести до складу витрат виключно витрати, визначені п. 177.4 ст. 177 Кодексу.

Зокрема, встановлений чинним податковим законодавством перелік витрат не містить витрати, понесені у зв’язку зі сплатою роялті.

(Лист ДФС України від 18.10.2017 р. № 2278/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК)