Новини

Визначено процедуру надання Мінфіном узагальнюючих податкових консультацій

26.10.2017 / 16:00
Визначено процедуру надання Мінфіном узагальнюючих податкових консультацій

У Мін’юсті України 13.10.2017 р. за № 1266/31134 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій.

Наказом передбачено, що ДФС України щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за кожним календарним кварталом, надаватиме Мінфіну України узагальнену інформацію про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування, з питань сплати єдиного внеску разом із пропозиціями щодо необхідності надання узагальнюючих податкових консультацій.

Порядком, зокрема, визначено процедуру надання Мінфіном узагальнюючих податкових консультацій.

Узагальнюючі податкові консультації надаються:

за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків;

у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

У разі скасування судом наказу Мінфіну про затвердження узагальнюючої податкової консультації надається нова податкова консультація з урахуванням висновків суду.

Узагальнюючі податкові консультації затверджуються наказом Мінфіну та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом п'яти календарних днів з дня їх надання.

Узагальнююча податкова консультації не є нормативно-правовим актом.

Узагальнююча податкова консультація є чинною до моменту визнання наказу Мінфіну про її затвердження таким, що втратив чинність, або скасування судом такого наказу Мінфіну.

Не може бути притягнуто до відповідальності, в тому числі фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

Протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації Мінфін з урахуванням висновків суду опубліковує нову узагальнюючу податкову консультацію.

Наказ набирає чинності з дня його опублікування.

(Наказ Мінфіну України від 27.09.2017 р. № 811)