Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (01.11.2017 р.)

01.11.2017 / 12:00

З 01.11.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 807, якою внесено зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого власною постановою від 15.02.2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

Змінами, зокрема, передбачено, що реєстрація представництва донорської установи в Україні, утворення якого передбачено міжнародним договором України, провадиться Мінекономрозвитку.

Документи, необхідні для реєстрації представництва донорської установи в Україні, подаються мовою оригіналів з обов'язковим офіційним перекладом українською мовою. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження і приймає рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні; протягом 5 робочих днів з моменту прийняття рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов'язане повідомити про це МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби з надсиланням копії посвідчення.

З 01.11.2017 р. набрав чинності наказ Мінекономрозвитку України від 26.10.2017 р. № 1542, яким затверджено Зміну № 6 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів».

З 01.11.2017 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 26.10.2017 р. № 107, якою з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні затверджено Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої власною постановою від 01.06.2011 р. № 174.

Змінами, зокрема, передбачено, що відбиток печатки клієнта на грошовому чеку не є обов’язковим.

Зазначено також, що в касах банків, небанківських фінансових установ, крім національного оператора поштового зв’язку, приймаються на інкасо від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) та юридичних осіб-резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів (на умовах, що визначаються банком разом із банком-кореспондентом) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження та/або значні ознаки зношення чи є сумнів щодо їх платіжності, зокрема, зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень; із забрудненнями, що спричиняють загальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях; обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття).