Новини

Форма № 1ДФ за ІІІ квартал у деталях

08.11.2017 / 10:00

09.11.2017 р. - граничний термін подання форми № 1ДФ за ІІІ квартал. Відомо, що за неправильне відображення показників у такій звітності застосовуються штрафні санкції. Аби уникнути цього, у цій статті про те, як відкоригувати звітність за попередній квартал у разі, якщо суми доходів і податків відображено не в тому рядку, чи обов’язково при заповненні форми № 1ДФ мають співпадати суми нарахованого доходу підсумкового рядка розділу І та загальна сума нарахованого доходу рядка «Військовий збір» розділу ІІ, який порядок відображення у звітності, якщо ПСП застосовується з другого місяця кварталу, хоча відпрацьовано весь.

Якщо суми доходів та податків відображено не в тому рядку

Як відкоригувати у формі № 1ДФ за I квартал 2017 р. суми, які відображено в іншому рядку розділу II цієї звітності, а саме: підприємство у цьому розділі у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» зазначило суми доходів і податків, які необхідно було відобразити у рядку «Військовий збір»?

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати форму № 1ДФ у строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

Порядок заповнення та подання податковими агентами цієї форми затверджено наказом № 4 (далі — Порядок № 4).

Так, відповідно до п. 4.1 цього Порядку коригування поданої і прийнятої форм № 1ДФ проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

У разі необхідності проведення коригувань форми № 1ДФ до закінчення строку її подання подається звітна нова форма (п. 4.2 Порядку № 4).

Уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань цієї форми після закінчення строку її подання. Уточнююча форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

При цьому порядок заповнення звітної нової та уточнюючої форм є однаковим.

У зазначеному випадку коригування показників розділу II форми № 1ДФ, поданої за І квартал, проводиться так.

У підрозділі «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка.

Водночас у рядку «Військовий збір» необхідно відобразити правильну інформацію, яку було помилково занесено до іншого рядка.

Читайте більше ТУТ