Новини

Як визначатимуть фіктивність емітента цінних паперів

09.11.2017 / 12:50

З 07.12.2017 р. набере чинності рішення НКЦПФР, яким затверджено Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Положенням, зокрема, визначено ознаки фіктивності емітента цінних паперів та порядок прийняття рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності та виключення з цього списку.

На підставі Рішення шляхом прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремого рішення здійснюється зупинення обігу цінних паперів емітента, крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

Рішення про зупинення обігу цінних паперів містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами цього випуску.

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами цього випуску, є дата, що настає на четвертий робочий день з дати прийняття рішення про зупинення обігу цінних паперів.

(Рішення НКЦПФР від 30.05.2017 р. № 393)