Новини

Як виправити помилку у звітній декларації акцизного податку

13.11.2017 / 16:45

Форму декларації акцизного податку (далі — декларація), Порядок її заповнення та подання затверджено наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 (далі — Порядок № 14).

Пунктом 50.1 ст. 50 Податкового кодексу встановлено, що платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 цієї статті:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Відповідно до п. 16 розділу ІІІ Порядку № 14 платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт недоплати — заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний подати:

  • або уточнюючу декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % такої суми до подання уточнюючої декларації;
  • або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, у складі звітної (звітної нової) декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, і сплатити суму податкового зобов’язання за звітний (податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі 5 % суми такої недоплати до подання звітної (звітної нової) декларації.

Згідно з п. 9 розділу V Порядку № 14 Додаток 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» (далі — Додаток 8) подається до уточнюючої декларації і заповнюється в такому порядку:

у рядку 1 зазначаються суми податку, зазначені в декларації, показники за період, у якому виявлено помилку;

у рядку 2, що заповнюється в такому самому порядку, що й рядок 1, зазначаються виправлені суми податку, зазначені в уточнюючій декларації у звітному періоді;

у рядку 3 зазначаються суми податку, які збільшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;

у рядку 4 зазначаються суми податку, які зменшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;

у рядку 5 зазначається нарахована сума штрафу у розмірі 3 відсотків відповідно до пп. «а» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у рядку 3 зазначається збільшення податкових зобов’язань за рахунок уточнення;

у рядку 6 зазначається сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати згідно з пп. «б» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі подання звітної декларації, що визначається у розмірі 5 % числового значення рядка 3;

у рядку 7 зазначається сума пені, що нараховується платником самостійно у порядку, встановленому відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, у разі якщо у рядку 3 розрахунку зазначається збільшення податкових зобов’язань за рахунок уточнення;

у рядку 8 стисло викладається суть помилки, чисельні показники якої відображаються у рядках 1 — 4 відповідної колонки Додатка 8.

(За матеріалами ГУ ДФС в Івано-Франківській області)