Новини

За яких умов аудиторські фірми допустять до перевірок банків

14.11.2017 / 18:30

Національний банк України (НБУ) встановив додаткові вимоги до фірм, що здійснюють аудит банківських установ, повідомляється на веб-сайті регулятора.

Нові вимоги затверджені постановою правління НБУ «Про затвердження змін до положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, що мають право на проведення аудиторських перевірок банків» № 110 від 10 листопада 2017 року.

Документ вступає в силу 14 листопада, за винятком підпункту 10 пункту 2.1 розділу II Положення № 410, що набуває чинності з 1 листопада 2018 року. Нацбанк уточнює, що цим підпунктом визначається перелік сертифікатів (свідоцтв), що підтверджують кваліфікацію в сфері Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Зміни передбачають збільшення до двох років мінімального терміну договірних відносин аудиторської фірми з банком про надання аудиторських послуг; збільшення мінімальної чисельності аудиторів із банківським сертифікатом (не менше трьох осіб замість двох) і підвищення рівня кваліфікації працівників аудиторської фірми. Зокрема, не менше, ніж у двох працівників аудиторської фірми мають бути сертифікати (свідоцтва), що підтверджують їх кваліфікацію в сфері МСФЗ, які були видані певними професійними організаціями, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC)

Крім цього, аудиторським фірмам буде необхідно відповідати деяким технічним умовам, зокрема мати в наявності певне комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення.

Як вимоги також встановлено внесення аудиторської фірми до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення обов'язкового аудиту. Серед критеріїв: наявність інформації про укладення договору страхування професійної відповідальності; проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг; розкриття на власному веб-сайті публічної інформації про діяльність аудиторської фірми тощо.

Крім того, змінами доповнено перелік підстав для відмови аудиторській фірмі у включенні до реєстру, у внесенні змін до реєстру, у продовженні строку дії свідоцтва, а також уточнено перелік підстав виключення аудиторської фірми з Реєстру.

Крім цього, скасовано норму, що передбачає завірення документів печаткою аудиторської фірми.