Новини

Реалізація конфіскованих ТЗ: що доведеться сплатити

14.11.2017 / 16:00

Згідно з частиною другою ст. 1 Митного кодексу відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування.

Пунктом 1 частини першої ст. 289 Митного кодексу визначено, що обов’язок зі сплати митних платежів виникає у разі ввезення товарів на митну територію України — з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України. Водночас, згідно з п. 4 частини першої ст. 290 Митного кодексу обов’язок із сплати митних платежів припиняється якщо товари конфіскуються відповідно до цього Кодексу.

Частиною другою ст. 243 Митного кодексу передбачено, що товари, транспортні засоби, зазначені у п. 3 ст. 461 Кодексу, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, — безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень.

Відповідно до частини дев’ятої ст. 243 цього Кодексу товари, зазначені у частині другій цієї статті, реалізуються в порядку, встановленому законодавством, на митних аукціонах, редукціонах або за договором комісії за цінами, визначеними згідно із законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та Податковим кодексом України.

Об'єктами оподаткування митом є товари, транспортні засоби, що реалізуються відповідно до ст. 243 Митного кодексу (п. 3 частини першої ст. 277 Кодексу).

Відповідно до п. 6 частини першої ст. 276 Митного кодексу особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до ст. 243 цього Кодексу, є платником мита.

Пунктом «а» пп. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

При цьому для цілей оподаткування ПДВ платником податку є особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 243 Митного кодексу, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством (пп. «6» п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу).

Крім того, згідно з пп. 213.1.4 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації конфіскованих підакцизних товарів, до яких належать зокрема автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів. Платником акцизного податку є особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (пп. 212.1.4 п. 212.1 ст. 212 цього Податкового кодексу).

Згідно з частиною першою ст. 541 Митного кодексу постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у частині конфіскації виконується державним виконавцем в установленому законом порядку. Також частинами першою та другою ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) передбачено, що виконання рішень про конфіскацію майна здійснюється органами державної виконавчої служби в порядку, встановленому цим Законом. Реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.

Згідно з положеннями ст. 61 Закону реалізація арештованих (конфіскованих) транспортних засобів здійснюється шляхом електронних торгів, порядок проведення яких визначається Мін’юстом України. Наразі організатором відповідних електронних торгів є державне підприємство «СЕТАМ», яке належить до сфери управління Мін’юсту України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 р. № 1724 (далі — постанова № 1724) затверджено Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним (далі – Порядок).

Порядком передбачено, що державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження про конфіскацію майна призначає суб'єкта оціночної діяльності, про що повідомляє митницю ДФС для підготовки за встановленою формою довідки про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна через митний кордон України (п. 8 Порядку).

Зазначена довідка передається суб’єкту оціночної діяльності для врахування під час оцінки майна розміру податків і зборів, що підлягають сплаті під час переміщення майна через митний кордон України. У подальшому звіт про оцінку майна перевіряється митницею ДФС в частині правильності врахування розміру податків і зборів при визначенні ринкової вартості майна. У разі неврахування чи врахування не в повному обсязі розміру податків і зборів при визначенні ринкової вартості майна приймається рішення про проведення повторної оцінки (п. 9 Порядку).

Також абзацом четвертим п. 11 Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним, затвердженого наказом Мінюсту України, Держмитслужби України від 12.10.2009 р. № 1833/5/943, наголошено про заборону передання на реалізацію конфіскованого майна до повного узгодження оцінки такого майна державним виконавцем та митницею.

Абзацом другим п. 2 постанови № 1724 установлено, що кошти, які надійшли на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби від реалізації вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та податки і збори зараховуються у визначених законом випадках до державного бюджету після відшкодування витрат виконавчого провадження. При цьому податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні майна (товарів і транспортних засобів) через митний кордон України, перераховуються митниці ДФС, яка здійснила вилучення майна, для подальшого зарахування до державного бюджету в установленому порядку.

Відповідно до абзацу шостого п. 11 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388, державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів, ввезених на митну територію України без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що передбачені законодавством під час імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про внесення таких податків і зборів (обов'язкових платежів).

Враховуючи вищезазначене, реалізація конфіскованих за матеріалами митниць ДФС транспортних засобів можлива виключно за умови врахування в їх оціночній вартості розміру визначених законодавством податків. Факт зарахування до державного бюджету податків від реалізації конфіскованого транспортного засобу, зокрема для цілей його державної ресторації, може бути підтверджено митницею ДФС, за матеріалами якої такий транспортний засіб було конфісковано.

Прес-служба ДФС України