Новини

Витрати на придбання РРО планують компенсувати

15.11.2017 / 15:00

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 7281 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо покращення умов застосування  реєстраторів розрахункових операцій».

Документом запропоновано внести низку змін та доповнень до Податкового кодексу та Закону України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон про РРО).

Так, передбачається право на зменшення податкових зобов’язань зі сплати єдиного податку на вартість одного РРО, придбаного платником єдиного податку першої — третьої груп, звільненим від обов’язку застосування РРО, у виробників або постачальників, визначених Законом про РРО (в межах граничної суми компенсації, встановленої на рівні трьох прожиткових мінімумів доходів громадян), протягом двох років з дня набрання чинності законом № 7281.

Компенсація вартості РРО буде можливою за таких умов:

модель придбаного РРО має бути включена до Державного реєстру РРО та забезпечувати створення контрольної стрічки в електронній формі;

РРО повинен бути введений в експлуатацію, зареєстрований у контролюючому органі та застосовуватися платником єдиного податку у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг при здійсненні розрахункових  операції  в  готівковій та/або безготівковій формі до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такого платника та/або до закінчення строку служби РРО, та/або до відмови від спрощеної системи оподаткування, та/або до настання обставин, за яких платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування;

РРО не може бути відчужено чи передано у користування іншим особам, крім передання виробнику (постачальнику) чи центру сервісного обслуговування у випадках, передбачених законодавством.

Підставою для застосування механізму зменшення податкових зобов’язань на вартість РРО є подання платником єдиного податку заяви та необхідних документів.

Законопроектом встановлюються розміри єдиного податку, на які може бути зменшено податкові зобов’язання на вартість РРО за один період сплати єдиного податку, а саме:

для першої та другої груп — на 50 % суми єдиного податку, що підлягає сплаті такими платниками;

для третьої групи — на самостійно визначену такими платниками суму в межах до 50 % єдиного податку, що підлягає сплаті.

При цьому платнику надаватиметься можливість продовження компенсації вартості придбаного РРО, навіть якщо було перевищено обсяг доходу 1 000 000 грн після подання заяви про зменшення податкових зобов’язань зі сплати єдиного податку.

Платники єдиного податку будуть зобов’язані відображати в податкових деклараціях такі суми зменшення податкових зобов’язань зі сплати єдиного податку.

Крім того, законопроектом запропоновано скасувати обов’язок ведення книги обліку розрахункових операцій, а також при реалізації товарів дистанційним способом із доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця передбачити можливість надіслання копій розрахункового документа на оплату товару покупцю на адресу його електронної пошти та/або  номер мобільного телефону за допомогою смс-повідомлень, та/або шляхом розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця. При цьому не передбачається наявність РРО на кожного кур’єра продавця товарів.

Також запропоновано скасувати обов’язок забезпечення суб’єктом господарювання відповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків даним денного звіту РРО при реалізації товарів дистанційним способом із доставкою засобами продавця та проведенні розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця.

Оприбуткування в касі продавця отриманих його  кур’єрами від покупців готівкових коштів  потрібно буде здійснювати протягом 96 год з часу роздрукування розрахункового документа на передання товару покупцю через власну службу доставки продавця.

Крім того, необхідно привести у відповідність із запропонованими змінами визначення складу правопорушення щодо невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті РРО.

Метою законопроекту є запровадження механізму підтримки малого бізнесу в частині витрат на придбання РРО та усунення законодавчих прогалин у застосуванні РРО при дистанційній торгівлі.