Новини

Аудиторська діяльність в Україні — за правилами ЄС?

15.11.2017 / 19:30

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6016-д «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Документом передбачено визначити правові засади аудиту фінансової звітності, здійснити аудиторську діяльність в Україні та врегулювати відносини, що виникають при її здійсненні.

Ціллю законопроекту є приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014.

Документ ставить за мету:

підвищити рівень довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, у тому числі державних компаній, забезпечення її прозорості та зіставності;

дерегулювати аудиторську діяльність;

надати аудиторським компаніям України можливість виходу на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності систем;

розширити ринок аудиторської діяльності;

підвищити престиж та довіру до діяльності аудиторів;

викоренити корупцію;

підвищити довіру населення до українських банків, страхових компаній, інших публічних компаній, в тому числі державних підприємств;

створити належні умови для виходу національних компаній на ринки капіталу;

підвищити довіру регуляторних органів до фінансової звітності компанії;

створити позитивний інвестиційний клімат України.