Новини

Зміни у Критеріях ризиковості зупинення ПН

16.11.2017 / 15:10

У Мін’юсті України 13.11.2017 р. за № 1382/31250 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким затверджено зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених власним наказом від 13.06.2017 р. № 567 (далі – Критерії).

Змінами, зокрема, передбачено, що автоматично враховуватиметься системою моніторингу таблиці даних платника податку не тільки сільгосптоваровиробників, яких внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а й платників, у яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, наведеному в пп. 4 п. 5 цих Критеріїв, мають такі розміри: D > 0,02, P < Pм × 1,3, та обсяг постачання товарів/послуг у податкових накладних/розрахунках коригування, складених з 01.01.2017 р. у Реєстрі, зазначених у таблиці, становить понад 25 % загального обсягу постачання за період з 01.01.2017 р.

Значення показників D та P обчислюються ДФС автоматично кожного 10 числа календарного місяця, що настає за звітним, і стають доступними платнику в електронному кабінеті.

У разі якщо до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що свідчить про надання платником недостовірної інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, Комісія ДФС має право прийняти рішення про неврахування інформації, наданої платником за встановленою формою, при здійсненні ДФС моніторингу. Якщо така інформація була врахована системою моніторингу автоматично, після прийняття Комісією ДФС рішення про її неврахування, така інформація згідно з додатком до цих Критеріїв не підлягає автоматичному врахуванню.

Крім того, у новій редакції викладено Критерій 1, а саме:

обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яку (який) подано на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01.01.2017 р. в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеному у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01.01.2017 р. у Реєстрі, і переважання в такому залишку (понад 75 % загального такого залишку для платників, у яких значення показника D становить більше 0,03; понад 60 % — від 0,02 до 0,03; понад 50 % — від 0,015 до 0,02;  понад 40 % — від 0,01 до 0,015; понад 30 % — від 0,005 до 0,01; понад 20 % — до 0,005) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі в поданій платником податку таблиці, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

Крім того, наказом № 926 запроваджується ще один критерій, у разі відповідності одній з умов якого зупиняється реєстрація в ЄРПН розрахунку коригування, складеного постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника ПДВ, а саме: у разі якщо передбачається зміна вартості товару/послуг більше ніж удвічі та/або зміна номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД — зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг — перших двох цифр кодів).

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

(Наказ Мінфіну України від 09.11.2017 р. № 926)