Новини

З 15.11.2017 р. діє новий Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами

16.11.2017 / 17:00

З 15.11.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 06.06.2017 р. № 557, яким затверджено Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, що визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб'єктами електронного документообігу.

Зазначеним Порядком передбачено, що електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства та на підставі договору про визнання електронних документів (далі — договір), що визначає взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.

Автор електронного документа створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів та з використанням надійного засобу ЕЦП, керуючись вищезазначеним Порядком, а також договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами). Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді. Після накладання ЕЦП автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв'язку до адресата протягом операційного дня.

У разі якщо адресатом є контролюючий орган, після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка.

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник такого документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з ЕЦП підписувача (підписувачів) відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Слід також зауважити, що зазначеним Порядком передбачено нові форми:

заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів;

повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису;

заяви про припинення дії договору про визнання електронних документів;

повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 10.04.2008 р. № 233 «Про подання електронної податкової звітності».

Встановлено, що договори, які на день набрання чинності наказом № 557 є чинними, продовжують діяти до виникнення таких підстав:

отримання інформації від АЦСК про завершення строку чинності (або скасування) посиленого сертифіката керівника;

отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) про зміну керівника;

отримання інформації з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

наявність в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про зняття з обліку самозайнятої особи як платника податків в контролюючому органі;

наявність у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків підписувача заяви про приєднання до договору (керівника) у зв'язку зі смертю.