Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (17.11.2017 р.)

17.11.2017 / 14:00

З 17.11.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 09.11.2017 р. № 926, яким затверджено Зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених власним наказом від 13.06.2017 р. № 567.

Змінами, зокрема, передбачено:

автоматичне врахування системою Моніторингу Таблиці даних платників, у яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, наведеному у пп. 4 п. 5 цих Критеріїв, мають такі розміри: D > 0,02, P < Pм х 1,3, та обсяг постачання товарів/послуг у податкових накладних/розрахунках коригування, складених з 01.01.2017 р. в Реєстрі, зазначених в Таблиці, становить більше 25 % загального обсягу постачання за період з 01.01.2017 р.;

здійснення моніторингу розрахунку коригування, складеного постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника ПДВ, якщо передбачається зміна вартості товару/послуг більше ніж удвічі та/або зміна номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД — зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг — перших двох цифр кодів).

З 17.11.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 09.11.2017 р. № 927, яким затверджено Зміни до Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого власним наказом від 03.03.2017 р. № 326.

Змінами, зокрема, передбачено, що ДФС за результатами опрацювання повідомлень, які не пройшли перевірку електронних цифрових підписів посадових (уповноважених) осіб та печатки відповідного територіального органу, на наступний робочий день після отримання повідомлення з відмовою накладає повні та/або коректні електронні цифрові підписи, печатки та надсилає таке повідомлення повторно.

ДФС за результатами опрацювання повідомлень, що містять неповні та/або некоректні платіжні реквізити, на наступний робочий день після отримання від платника податку заяви з уточненими платіжними реквізитами формує повідомлення з уточненими платіжними реквізитами, необхідними для перерахування сум бюджетного відшкодування.

З 17.11.2017 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 15.11.2017 р. № 113, якою внесено зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого власною постановою від 30.06.2016 р. № 351.

З 17.11.2017 р. набрало чинності рішення НКЦПФР від 05.10.2017 р. № 741, яким внесено зміни до:

Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого власним рішенням від 25.09.2012 р. № 1284;

Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій, затвердженого власним рішенням від 05.11.2013 р. № 2516.

Змінами, зокрема, уточнено, що у разі якщо паперова форма даних має більше одного аркуша, такі дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника організатора торгівлі. На зворотному боці останнього аркуша робиться напис: «Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника організатора торгівлі (кількість) аркушів».